تابستانه
🍁آمادگی برای سال اولی ها
#شماره 1

اموزش دست راست:برلی اموزش چپ و راست لازم نیست بچه هارا گیج کنید,راست را که خوب یاد بگیرد, چپ را خودش متوجه خواهی شد. الان که تابستان هست کمک کنید خوب مفهوم راست را یاد بگیرد. 💥دست راست بالا, دست راست رو سر ,دست را رو میز, و…. با شعر و بازی. تو ی خیابان که راه میروید,سمت راست چه مغازه هایی هست. با ماشین که میخواهید مسیری رو بروید بگویید کدوم طرف سمت راسته؟و …… انقدر راست را تمرین کنید تا کاملا مسلط شود
همراه با اولی ها (ریاضی)
🌹امادگی در تابستان برای اولی ها