نوشته‌ها

تابستانه
🍁آمادگی برای سال اولی ها
#شماره 1

اموزش دست راست:برلی اموزش چپ و راست لازم نیست بچه هارا گیج کنید,راست را که خوب یاد بگیرد, چپ را خودش متوجه خواهی شد. الان که تابستان هست کمک کنید خوب مفهوم راست را یاد بگیرد. 💥دست راست بالا, دست راست رو سر ,دست را رو میز, و…. با شعر و بازی. تو ی خیابان که راه میروید,سمت راست چه مغازه هایی هست. با ماشین که میخواهید مسیری رو بروید بگویید کدوم طرف سمت راسته؟و …… انقدر راست را تمرین کنید تا کاملا مسلط شود
همراه با اولی ها (ریاضی)
🌹امادگی در تابستان برای اولی ها

جمله ای بگویید تا بعد از شما دانش آموز آن را تکرار کند.

  • جمله ای بگویید و بخواهید دانش آموز ابتدا تا 10 بشمارد(بعدها عدد را بالاتر ببرید مثلاً تا 20یا 30بشمارد) و سپس ان جمله را تکرار کند.
  • جمله ای بگویید تا دانش آموز فقط کلمه اول آن را بگوید.
  • جمله ای بگویید تا دانش آموز فقط کلمه آخر آن را بگوید.
  • جمله ای سه کلمه ای بگویید تا دانش آموز فقط کلمه وسط آن را بگوید.
  • کلمه ای بگویید تا دانش آموز صدای اول و در نوبت بعدی صدای آخر آن کلمه و بعد هم صدای اول و هم‌ صدای آخر آن کلمه را بگوید.
  • کلماتی را بگویید و از او بپرسید که کلمه چند نقطه داشت.

برای تقویت پردازش ذهن او ، از دانش آموز بخواهید کلمه ای بگوید که یک نقطه دارد – کلمه ای بگو که دو نقطه داشته باشد و نوبت های بعدی کلمات یا تعداد نقطه ها را بیشتر کنید.