ثبت نام آغاز شد

کلاس های تابستانی در شمسا
برگزاری دوره های فشرده پیش دبستانی جهت آمادگی برای کلاس اول
کلاس تقویتی ریاضی در تمامی پایه های دبستان
کلاس های تقویتی فارسی و املا در تمامی پایه های دبستان

برگزاری کلاس های نقاشی کودکان_نقاشی و طراحی نوجوانان_سفالگری_قصه گویی و داستان نویسی_اوریگامی و بازی های فکری

#دبستان_دخترانه_غیردولتی_شمساصدرا_شیراز